Prywatny detektyw Robert Kijański kieruje swoją ofertę i świadczy usługi na rzecz Podmiotów Gospodarczych i Instytucji w zakresie:

 • wywiad gospodarczy,
 • badanie wiarygodności kontrahenta,
 • zbieranie informacji o pracownikach lub kandydatach na określone stanowiska,
 • ustalanie składników majątkowych na potrzeby egzekucji komorniczej lub windykacji,
 • wykonywanie profesjonalnych analiz akt rejestrowych spółek prawa handlowego,
 • rozpoznanie na temat wskazanych osób fizycznych i prawnych według kryteriów określonych przez klienta w tym także ustalenia dotyczące stanu majątkowego, rodzinnego i zawodowego,
 • outsourcing w zakresie bezpieczeństwa firmy oraz usług z zakresu wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego,
 • doradztwo w tematyce bezpieczeństwa oraz wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, ujawnianie, zabezpieczanie i dezaktywacja urządzeń i aplikacji szpiegowskich oraz podsłuchów,
 • pośrednictwo w sprzedaży, dzierżawa i montaż kamuflowanego sprzętu audio-video monitorującego osoby lub miejsca,
 • doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań strategicznych i technologicznych związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem w firmie,
 • ujawnianie i dokumentowanie przypadków łamania prawa związanych z naruszaniem własności intelektualnej i praw autorskich oraz przepisów o znakach towarowych.

Na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów instytucjonalnych prowadzimy działalność z zakresu Wywiadu gospodarczego. Nasi pracownicy pomogą zweryfikować wiarygodność kontrahenta, ustalić mienie podlegające egzekucji, odnaleźć utracone towary, sprawdzić uczciwość pracowników, dokonać wszechstronnych ustaleń i sprawdzeń w instytucjach państwowych, sądach i organach administracji publicznej na temat wskazanej osoby fizycznej lub prawnej oraz zbiorą inne przydatne klientowi informacje wg jego wskazań.

Usługi specjalne

W ramach prowadzonej działalności oferujemy wykrywanie urządzeń podsłuchowych i monitorujących, dzierżawę i montaż urządzeń GPS, usługi rejestracji obrazu i dźwięku we wskazanych lokalizacjach oraz inne czynności. Nasze usługi wykonujemy korzystając z nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie sprzętu oraz wykwalifikowanych fachowców.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy pełną gamę usług detektywistycznych i z zakresu wywiadu gospodarczego zapewniając dyskrecję, rzetelność, profesjonalizm, uczciwość zawodową i lojalność wobec klienta.