Prywatny detektyw Robert Kijański kieruje swoją ofertę i świadczy usługi na rzecz Kancelarii prawnych w zakresie:

  • zbieranie i zabezpieczanie dowodów w sprawach karnych, cywilnych i na potrzeby postępowań administracyjnych,
  • pomoc w weryfikacji materiału dowodowego,
  • ustalenia w terenie,
  • badanie wiarygodności świadków,
  • uzyskiwanie wszelkich informacji użytecznych w ramach prowadzonych postępowań sądowych,
  • identyfikacja i ustalenia tożsamości osób,
  • badania kryminalistyczne zgromadzonego materiału dowodowego zarówno na użytek postępowań sądowych jak i dla celów informacyjnych.